top of page

Baltcouplestherapy Group

Public·56 members

Pielonefrit Kniga Skachat REPACKsidiyin tərkibində eritrositlər, bakteriyalar, selik maddələr, yağlar, duzlar, irin və başqa maddələr var. Hər hansı bir maddənin mövcudluğu xüsusi metodikalar ( qızdırılma, müxtəlif turşuların əlavə edilməsi və s. ) vasitəsilə aşkara çıxarılır. Əgər sidiyin tərkibində eritrositlər, bakteriyalar, zülal və epiteliya aşkar olunubsa orqanizmdə urolityaz ( мочекаменная болезнь ), pielonefrit, prostatit və digər başqa xəstəliklər var. Leykositlər sistitdən xəbər verir. Duzlar çöküntü verirsə, sidiyin tərkibində uratlar, oksalatlar, fosfatlar var.
pielonefrit kniga skachat


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmiimms.com%2F2udSyk&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1LTdbhMRKGaBKg7rgysMSg

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page